Υπεύθυνα και αξιόπιστα για το καλύτερο αποτέλεσμα.
...με τις πιο συμφέρουσες τιμές.

Υδραυλικά

Η Yδωρgas είναι μια εταιρία που γνωρίζει καλά τις υδραυλικές εγκαταστάσεις και για τον λόγο αυτό σας  εξασφαλίζει την σωστή  λειτουργία όλων των σωληνώσεων και των μηχανικών μονάδων στον χώρο σας.

Η εταιρία μας αναλαμβάνει με γνώμονα την ποιότητα εργασίας σε ανταγωνιστικές τιμές, κάθε είδος δικτύου διανομής ύδρευσης αλλά και αποχετευτικών συστημάτων χωρίς να χρειαστεί να αντιμετωπίσετε βλάβες και φθορές που μπορεί να προέλθουν από κακοτεχνίες και μη ποιοτικά υλικά.

Η Yδωρgas αναλαμβάνει όλες τις εργασίες σε νεόδμητες οικοδομές, οικίες, γραφεία και καταστήματα (επαγγελματικούς και βιομηχανικούς χώρους).

Οι εργασίες που καλύπτουμε στα πλαίσια αυτά αφορούν τον έλεγχο, την αποκατάσταση βλαβών, συντήρηση και ανακαίνιση υδραυλικών εγκαταστάσεων.

Μερικά παραδείγματα από τις εργασίες που αναλαμβάνουμε είναι τα εξής:

Ανακαίνιση μπάνιου.

Ανακαίνιση κουζίνας.

Ανακαίνιση και εκσυγχρόνιση στα μέσα παραγωγής ζεστού νερού.

Επισκευές και αντικαταστάσεις σε κάθε τύπου θερμοσίφωνα.

Προμήθεια και τοποθέτηση ηλιακού θερμοσίφωνα.

Εντοπισμός και αντιμετώπιση εμφανών η αφανών διαρροών.

Επισκευές, μετατροπές και αντικαταστάσεις σε κάθε είδος δικτύου.

Αντιμετώπιση προβλημάτων σχετικά με την πίεση και πλήρωση του δικτύου.

Επισκευές και αντικαταστάσεις σε δίκτυα αποχέτευσης η όμβριων υδάτων.

Προμήθεια, αντικατάσταση και Επισκευές σε καζανάκια, βρύσες και άλλα.

Η Yδωρgas είναι πάντα στο πλευρό σας με υπηρεσίες που χαρακτηρίζονται από εμπειρία, ταχύτητα, υπευθυνότητα και άρτιο αποτέλεσμα.

ΕΓΓΥΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Η γνώση και τα άρτια τεχνικά μέσα που διαθέτουμε, αποτελούν την εγγύηση σε κάθε εργασία που παρέχουμε.