Υπεύθυνα και αξιόπιστα για το καλύτερο αποτέλεσμα.
...με τις πιο συμφέρουσες τιμές.

Διάφορες υδραυλικές εργασίες

Γνωρίζουμε καλά τις υδραυλικές εγκαταστάσεις και για τον λόγο αυτό σας εξασφαλίζουμε την σωστή λειτουργία όλων των σωληνώσεων και των μηχανικών μονάδων στον χώρο σας.

Aντικατάσταση κεντρικής βάνας νερού

Aντικατάσταση αυτόματου πληρώσεως

Σύνδεση νεροχύτη

Σύνδεση νεροχύτη

Σύνδεση ρολογιών ΕΥΔΑΠ

Επισκευή δικτύου ύδρευσης

Αντικατάσταση σε σιφώνι μπαλκονιού

Αντικατάσταση σε σιφώνι μπαλκονιού