Υπεύθυνα και αξιόπιστα για το καλύτερο αποτέλεσμα.
...με τις πιο συμφέρουσες τιμές.

Εγκαταστάσεις Καμινάδων

Κατέχοντας πολυετή πείρα σε βιομηχανίες και οικιακές εγκαταστάσεις, αναλαμβάνουμε εγκαταστάσεις καμινάδων inox πραγματοποιώντας μελέτη πριν την εγκατάσταση.

Εγκατάσταση διπλής ανοξείδωτης καμινάδας με μόνωση κεραμοβάμβακα σε νεόδμητη μεζονέτα και μόνωση τρυπάς με ρητινούχα υλικά στην οπή της πλάκας.

Εγκατάσταση διπλής ανοξείδωτης καμινάδας με μόνωση κεραμοβάμβακα σε νεόδμητη μεζονέτα.

Αντικατάσταση παλιάς καμινάδας με καινούργια ανοξείδωτη με μόνωση κεραμοβάμβακα σε διώροφη κατοικία.

Αντικατάσταση παλιάς καμινάδας με καινούργια ανοξείδωτη με μόνωση κεραμοβάμβακα σε διώροφη κατοικία.