Υπεύθυνα και αξιόπιστα για το καλύτερο αποτέλεσμα.
...με τις πιο συμφέρουσες τιμές.

Εγκαταστάσεις θέρμανσης

Οι εγκαταστάσεις θέρμανσης είναι ιδιαίτερες εγκαταστάσεις στο χώρο οπού μας παρέχουν υγιεινό τρόπο ζωής και άνεση.

Εγκατάσταση σωληνώσεων θέρμανσης μέσο κλιμακοστασίου για σύνδεση σε επίτοιχο λέβητα

Εγκατάσταση θερμαντικού σώματος τύπου πάνελ με διακόπτη εξωτερικού βρόγχου

Ανακατασκευή παλαιού λεβητοστασίου κεντρικής θέρμανσης, τοποθέτηση inverter κυκλοφορητή και κατασκευή αντιστάθμισης με bypass

Εγκατάσταση σωληνώσεων θέρμανσης εντός δωματίου χαμηλά στο σοβατεπί

Εγκατάσταση σωληνώσεων θέρμανσης εντός ντουλάπας με μόνωση

Εγκατάσταση σωληνώσεων θέρμανσης, άνοιγμα εσοχής για την όδευση της σωλήνας για να αποφύγουμε την εντειχισμένη ντουλάπα

Εγκατάσταση θερμαντικού σώματος τύπου πάνελ και σύνδεση σε δισωλήνιο δίκτυο θέρμανσης

Εγκατάσταση θερμαντικού σώματος τύπου πετσετοκρεμάστρα και σύνδεση σε δισωλήνιο δίκτυο θέρμανσης