Υπεύθυνα και αξιόπιστα για το καλύτερο αποτέλεσμα.
...με τις πιο συμφέρουσες τιμές.

Ειδικές εφαρμογές

Αναλαμβάνουμε ειδικές εφαρμογές που χρειάζονται σε ορισμένες περιπτώσεις είτε επειδή ζητήθηκαν από μηχανολόγο, είτε περιπτώσεις ξενοδοχείων κ.α.

Κατασκευή καμπύλης 90 μοιρών σε σωλήνα βαρέως τύπου PVCΦ40 για σύνδεση σε ποτηράκι ομβρίων μπαλκονιού. Ζητήθηκε από επιβλέπον μηχανολόγο γιατί δεν επιθυμούσε εξαρτήματα εντός της τσιμεντοκονίας.

Κατασκευή χειροποίητου κολεκτέρ Θέρμανσης με ηλεκτροβάνα και θερμοστάτη ανά χώρο για την πλήρη αυτονομία δωματίων σε ξενοδοχείο.

Κατασκευή χειροποίητου κολεκτέρ Θέρμανσης με ηλεκτροβάνα και θερμοστάτη ανά χώρο για την πλήρη αυτονομία δωματίων σε ξενοδοχείο.

Κατασκευή καμπύλης 45 μοιρών σε σωλήνα βαρέως τύπου PVCΦ75 για την σύνδεση πατοσίφωνου σε λουτρό. Ζητήθηκε από επιβλέπον μηχανολόγο γιατί δεν επιθυμούσε εξαρτήματα εντός της τσιμεντοκονίας.