Υπεύθυνα και αξιόπιστα για το καλύτερο αποτέλεσμα.
...με τις πιο συμφέρουσες τιμές.

Εργασίες αποχέτευσης

Εμπιστευτείτε την τεχνογνωσία μας για κάθε αποχετευτική ανάγκη.

Κεντρικό σύστημα αποχέτευσης με κεντρικό σιφώνι και αντεπίστροφη βαλβίδα.

Εγκατάσταση οριζόντιας αποχέτευσης με τάπα καθαρισμού.

Εγκατάσταση οριζόντιας αποχέτευσης με τάπα καθαρισμού.

Αποκατάσταση ζημιάς σε αποχετευτικό αγωγό (αντικατάσταση σπασμένης σωλήνας, στεγανοποίηση και αντικατάσταση τυφλού φρεατίου με τάπα καθαρισμού.