Υπεύθυνα και αξιόπιστα για το καλύτερο αποτέλεσμα.
...με τις πιο συμφέρουσες τιμές.

Εργασίες φυσικού αερίου

Έχουμε την απόλυτη γνώση σε όλες τις εργασίες φυσικού αερίου.

Σύνδεση 26 μετρητών φυσικού αεριού για χρήση αυτόνομης θέρμανσης και κουζίνας.

Σσύνδεση μετρητή φυσικού αεριού G40 για χρήση κεντρικής θέρμανσης.

Σύνδεση μετρητή φυσικού αεριού G16 για χρήση κεντρικής θέρμανσης.

Σύνδεση ρυθμιστή φυσικού αεριού GRU50 για χρήση κεντρικής θέρμανσης.

Σύνδεση μετρητή φυσικού αεριού G16 και G4 για χρήση κεντρικής θέρμανσης και αυτόνομης θέρμανσης.

Τοποθέτηση ηλεκτροβάνας αποκοπής φυσικού αεριού και κατασκευή για εξαερισμού λεβητοστασίου.

Τοποθέτηση και σύνδεση σωλήνα φυσικού αερίου σε μετρητή για χρήση κεντρικής θέρμανσης.

Τοποθέτηση σωληνώσεων φυσικού αερίου για αυτονομίες διαμερισμάτων πολυκατοικίας.

Τοποθέτηση γραμμής φυσικού αεριού για χρήση κεντρικής θέρμανσης.

Τοποθέτηση μετρητή φυσικού αεριού και υπόγειου ρυθμιστή πιέσεως.

Σύνδεση επίτοιχου λέβητα φυσικού αερίου και σύνδεση μαγνητικού φίλτρου προστασίας. 

Εγκατάσταση σωλήνας φυσικού αερίου όδευση από σκαλοπάτι.

Εγκατάσταση επίτοιχου λέβητα φυσικού αερίου, σύνδεση θέρμανσης και ζεστό νερό με επιλογή ήλιου ή αερίου τρίοδης βάνας.

Εγκατάσταση επίτοιχου λέβητα φυσικού αερίου, σύνδεση θέρμανσης και ζεστό νερό με επιλογή ήλιου ή αερίου τρίοδης βάνας.

Τοποθέτηση γραμμής φυσικού αεριού για χρήση αυτόνομης θέρμανσης.

Εγκατάσταση φυσικού αερίου με επίτοιχο λέβητα φυσικού αερίου, θέρμανση και κουζίνα. Κατασκευή υδραυλικής γέφυρας θέρμανσης.